Obsługa księgowa i podatkowa

•••

Oferujemy kompleksową obsługę księgową oraz podatkową. Współpraca z Biurem Rachunkowym DaKaDor to oszczędność czasu, który zamiast poświęcać wypełnianiu często skomplikowanej dokumentacji, właściciele mogą przeznaczyć na kluczowe dla firmy sprawy. To także oszczędność stresu i pewność, że wszelkie kwestie rachunkowe są wykonane rzetelnie, zgodnie z prawem i panującymi normami. Naszym klientom zapewniamy pełną dyskrecję, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz sprawną współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu.

Poniżej przedstawiamy pełen zakres naszej obsługi księgowej. Zapraszamy do poznania szczegółów. Wszystkich zainteresowanych pogłębianiem własnej wiedzy i umiejętności zachęcamy do sprawdzenia oferty szkoleń z księgowości prowadzonych przez nasze biuro.

księgowość

szkolenia

•••

Pomoc przy zakładaniu firmy

 

Oferujemy wypełnianie formalności, sprawne przeprowadzenie przez proces rejestracji, doradztwo w sprawie najkorzystniejszego dla Państwa rodzaju działalności gospodarczej oraz formy opodatkowania. Pomoc doświadczonych księgowych przy zakładaniu firmy jest nieoceniona – całość przebiegnie znacznie szybciej, a zaproponowane rozwiązania wpłyną na korzyść rozwoju firmy.

 

Bieżąca weryfikacja.

 

dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.

 

Ewidencja ksiąg

 

Prowadzimy ewidencję ksiąg handlowych, księgi przychodów, księgi rozchodów oraz rozliczamy podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Należy pamiętać, że podstawą prowadzenia wymienionych ksiąg jest dokładność, chronologia zapisów, a przede wszystkim systematyczność. Potrzeba na to wiele czasu, a inne naglące obowiązki związane z własną firmą często nie pozwalają na skrupulatność i cykliczność. Dzięki naszej obsłudze księgowej możecie Państwo zdjąć ze swoich barków ten obowiązek.

 

Ewidencja VAT

 

W ramach tej usługi kompletujemy właściwą dokumentację rejestrującą zakup i sprzedaż VAT, która zostaje poddana dokładnej weryfikacji. Stanowi to podstawę do rozliczenia podatku od świadczonych usług i oferowanych towarów.

 

Prowadzanie dokumentacji kadrowej

 

Prowadzimy dokumentację kadrową akt osobowych, odrębnie dla każdego pracownika. Wśród istotnych dokumentów uwzględniamy kartę ewidencji czasu pracy, kartę ewidencji przydzielonego pracownikowi mienia (odzież, sprzęt niezbędny do pracy itd.), imienną listę wypłaconego wynagrodzenia i inne niezbędne dokumenty wynikające z aktualnych przepisów

 

Sporządzanie płac pracowników i deklaracji ZUS

 

 

Sporządzanie dokumentów płatniczych

 

 

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

 

uwzględniających rachunek wyników, bilans, zestawienie zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz niezbędne załączniki jak tablice statystyczne i potrzebne wyjaśnienia

 

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów

 

Odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanie ważnej dokumentacji to jedna ze składowych sukcesu firmy. Pozwala szybko i łatwo dotrzeć do niezbędnych w danej chwili informacji, co pozwala na zagospodarowanie zaoszczędzonego czasu na istotne sprawy dla działalności. Stworzenie systemu archiwizacyjnego wbrew pozorom nie jest prostym zadaniem. Warto w tym celu podjąć współpracę z profesjonalnym biurem rachunkowym.

 

Pomoc przy przekształcaniu formy prawnej prowadzonej działalności

 

Przygotowanie niezbędnych wniosków, dokumentów i wsparcie w całym procesie.

 

Sporządzanie różnorodnych wniosków

 

W tym rozliczanie projektów oraz dotacji z UE.

 

Przygotowanie wniosków kredytowych

 

Usługa ta odbywa się przy współpracy ze spółką TAX CARE S.A. w ramach nawiązanego Programu Partnerskiego.

 

Naliczanie opłat środowiskowych

 

Usługa przeznaczona dla firm, które w swoich działań korzystają ze środowiska naturalnego, np. składują odpady czy też wprowadzają do powietrza różnego rodzaju pyły. Aby opłata środowiskowa była obowiązkowa, korzystanie z jego zasobów nie musi być ciągłe.

 

Obsługa firm z udziałem kapitału zagranicznego

 

Udział kapitału zagranicznego wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla jej właściciela, w tym przygotowywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego i Narodowego Banku Polskiego. Skrupulatna obsługa księgowa doświadczonego biura rachunkowego będzie dużą pomocą dla firmy z obcym kapitałem

 

Reprezentacja klienta przed instytucjami państwowymi

 

 

Dojazd do klienta w celu odbioru dokumentów

 

Wygodnie i szybko po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny odbioru przez naszą księgową.

Wycena usług księgowych biura DaKaDor jest indywidualna i zależna od różnorodnych czynników, w tym niezbędnego nakładu pracy naszego zespołu.

 

zobacz pełen zakres naszych usług

 

Blank

 

 

•••

•••

2016 © DaKaDor Biuro Usług Administracyjno-Księgowych Dorota Burchard

Blank

Projekt: Bluepaya

Blank
Blank
Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank
Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank
Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank
Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank
Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank