Obsługa księgowa i podatkowa: rachunkowość – Kalisz i okolice

•••

DaKaDor to biuro rachunkowe, którego specjalnością jest rachunkowość. Świadczymy kompleksowe usługi, w zakres których wchodzi obsługa księgowa oraz podatkowa. Dzięki temu oszczędzasz sporo czasu – zamiast poświęcać go na wypełnianie deklaracji i dokonywanie rozliczeń, możesz w pełni skoncentrować się na sprawach kluczowych dla rozwoju Twojej firmy. Ponadto przestajesz się stresować – masz pewność, że wszelkie kwestie rachunkowe zostaną wykonane rzetelnie.

księgowość

szkolenia

•••

Pomoc przy zakładaniu firmy

 

Doświadczona księgowa może okazać się nieocenionym wsparciem przy zakładaniu firmy. Jako nowoczesne biuro rachunkowe wychodzące naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferujemy pomoc w dopełnianiu formalności, co umożliwi sprawne przeprowadzenie procesu rejestracji. Ponadto służymy doradztwem w zakresie najkorzystniejszego dla Ciebie rodzaju działalności gospodarczej oraz formy opodatkowania – zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami.

 

Pełna obsługa księgowa i podatkowa

 

Naszą domeną jest szeroko pojęta rachunkowość. W ramach świadczonych usług, klientom zapewniamy pełną dyskrecję, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz sprawną współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zapewniamy dojazd do klienta w celu odbioru dokumentów. Wszystko odbywa się wygodnie i szybko – po wcześniejszym ustaleniu daty oraz godziny przez naszą księgową.

 

Bieżąca weryfikacja.

 

Zajmujemy się dokładną weryfikacją dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym. Działania prowadzimy na bieżąco, aby wyeliminować ewentualne nieprawidłowości jeszcze przez dokonaniem rozliczeń czy złożeniem deklaracji.

 

Ewidencja ksiąg

 

Jako biuro rachunkowe, prowadzimy ewidencję ksiąg handlowych, księgi przychodów i rozchodów (KPiR) oraz rozliczamy podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Należy pamiętać, że podstawą prowadzenia wymienionych ksiąg jest dokładność, chronologia zapisów, a przede wszystkim systematyczność. Potrzeba na to wiele czasu, a inne naglące obowiązki związane z własną firmą często nie pozwalają na skrupulatność i cykliczność. Doświadczona księgowa zdejmie z przedsiębiorcy ten obowiązek.

 

Ewidencja VAT

 

W ramach tej usługi kompletujemy właściwą dokumentację rejestrującą zakup i sprzedaż VAT, która zostaje poddana dokładnej weryfikacji. Stanowi to podstawę do rozliczenia podatku od świadczonych usług i oferowanych towarów.

 

Prowadzanie dokumentacji kadrowej

 

Prowadzimy dokumentację kadrową akt osobowych, odrębnie dla każdego pracownika. Wśród istotnych dokumentów uwzględniamy kartę ewidencji czasu pracy, kartę ewidencji przydzielonego pracownikowi mienia (odzież, sprzęt niezbędny do pracy itd.), imienną listę wypłaconego wynagrodzenia i inne niezbędne dokumenty wynikające z aktualnych przepisów

 

Sporządzanie płac pracowników i deklaracji ZUS

 

Nasza księgowa zajmuje się sporządzaniem płac pracowników oraz deklaracji na potrzeby rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przygotowuje nie tylko deklaracje DRA, ale również raporty miesięczne (RCA) dla wszystkich zatrudnionych pracowników objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.

 

Sporządzanie dokumentów płatniczych

 

Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa obejmuje również sporządzanie dokumentów płatniczych będących dowodem opłacenia składek do ZUS czy podatków do Urzędu Skarbowego.

 

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

 

Do kompetencji księgowej należy także generowanie rocznych sprawozdań finansowych uwzględniających: rachunek wyników, bilans, zestawienie zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz niezbędne załączniki jak tablice statystyczne i potrzebne wyjaśnienia.

 

Obsługa firm z udziałem kapitału zagranicznego

 

Udział kapitału zagranicznego wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla jej właściciela, w tym przygotowywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego i Narodowego Banku Polskiego. Skrupulatna obsługa księgowa doświadczonego biura rachunkowego będzie dużą pomocą dla firmy z obcym kapitałem, dlatego warto zdać się na naszą pomoc.

 

Reprezentacja klienta przed instytucjami państwowymi

 

Na podstawie podpisanego pełnomocnictwa, nasze biuro rachunkowe może reprezentować interesy przedsiębiorstwa przez instytucjami państwowymi, np. ZUS czy Urząd Skarbowy. Pozwala to nie tylko na sprawne rozwiązanie spraw, ale również zmniejszenie stresu towarzyszącego bezpośrednim kontaktom z urzędnikami.

 

Pozostałe usługi

 

Nasze biuro księgowe świadczy dodatkowe usługi, dzięki którym możliwe jest usprawnienie prowadzonej działalności gospodarczej na wielu płaszczyznach.

 

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów

 

Odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanie ważnej dokumentacji to jedna ze składowych sukcesu firmy. Umożliwia szybkie i łatwe dotarcie do niezbędnych w danej chwili informacji, co pozwala na zagospodarowanie zaoszczędzonego czasu na istotne sprawy dla działalności. Stworzenie systemu archiwizacyjnego wbrew pozorom nie jest prostym zadaniem. Dlatego nasze biuro rachunkowe świadczy usługi i w tym zakresie.

 

Pomoc przy przekształcaniu formy prawnej prowadzonej działalności

 

W ramach tej usługi, nasze biuro rachunkowe zajmuje się przygotowywanie niezbędnych wniosków, dokumentów. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w całym procesie.

 

Sporządzanie różnorodnych wniosków

 

Oferujemy wsparcie podczas sporządzania różnych wniosków związanych z prowadzoną działalnością. Naszą specjalnością jest m.in. rozliczanie projektów oraz dotacji z UE.

 

Przygotowanie wniosków kredytowych

 

Firmom, które planują ubiegać się o kredyty związane z prowadzoną działalności gospodarczą, nasze biuro rachunkowe pomaga przygotować wnioski kredytowe. Usługa ta odbywa się przy współpracy ze spółką TAX CARE S.A. w ramach nawiązanego Programu Partnerskiego.

 

Naliczanie opłat środowiskowych

 

Usługa przeznaczona dla firm, które w swoich działań korzystają ze środowiska naturalnego, np. składują odpady czy też wprowadzają do powietrza różnego rodzaju pyły. Aby opłata środowiskowa była obowiązkowa, korzystanie z jego zasobów nie musi być ciągłe.

 

Dojazd do klienta w celu odbioru dokumentów

 

Wygodnie i szybko po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny odbioru przez naszą księgową.

Wycena usług księgowych biura DaKaDor jest indywidualna i zależna od różnorodnych czynników, w tym niezbędnego nakładu pracy naszego zespołu.

 

Chcesz skorzystać z oferty naszego biura rachunkowego? Zapraszamy do kontaktu. Wycena usług księgowych świadczonych przez DaKaDor jest indywidualna – zależna od różnorodnych czynników, w tym niezbędnego nakładu pracy naszego zespołu.
Poznaj ofertę na szkolenia z księgowości.

 

zobacz pełen zakres naszych usług

 

Blank

 

 

•••

•••

2016 © DaKaDor Biuro Usług Administracyjno-Księgowych Dorota Burchard

Blank

Projekt: Bluepaya

Blank
Blank
Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank
Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank
Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank
Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank
Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank