Szkolenia z księgowości i kodeksu pracy

•••

Proponujemy szkolenia z księgowości, rachunkowości, kadr, szkolenia z kodeksu pracy a także obsługi programów komputerowych. Plany naszych szkoleń zostały opracowane przez osoby z dużą wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu są one przejrzyste i zrozumiałe dla każdego słuchacza, bez względu na jego poziom znajomości konkretnego zagadnienia.

Dzięki szkoleniom naszego biura rachunkowego zdobywacie Państwo nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umiejętność jej trafnego zastosowania w praktyce. Zajęcia prowadzą wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem, którzy służą radą i pomocą w przyswojeniu prezentowanej wiedzy.

Organizujemy również szkolenia z księgowości dla bezrobotnych. To świetna szansa na podniesienie swoich kwalifikacji, wzbogacenia CV i ukierunkowania branżowego, które pozwoli odnaleźć się na wymagającym rynku pracy oraz z pewnością ułatwi zdobycie wymarzonej posady.

Natomiast wszystkich właścicieli małych i średnich działalności gospodarczych zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszych profesjonalnych usług księgowych.

księgowość

szkolenia

•••

Specjalista ds. rachunkowości

 

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości.

 

  Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej
 • Zagadnienia organizacji rachunkowości
 • Wymogi zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych
 • Omówienie składników aktywów i pasywów
 • Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego
 • Zasady zawodowej etyki w rachunkowości.
  Prawo podatkowe
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT),
 • Podmiot gospodarczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń dla pracowników (PIT)
 • Podatki kosztowe i opłaty,
  Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

 

Specjalista ds. kadr i płac

 

Celem jest przygotowanie osób, które planują podjęcie pracę w działach kadr i wynagrodzeń oraz osób, które podjęły już pracę, ale posiadają niewielkie doświadczenie w tym zakresie. Kurs obejmuje tematykę związaną z zagadnieniami kadrowymi i ustaleniem wynagrodzenia.

 

  Na program kursu składa się:
 • Szkolenie z kodeksu pracy
 • Szkolenie z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Kształcenie z przygotowania świadczeń pracowniczych
 • Obsługa programu Płatnik wraz z elektronicznym przekazem danych.

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 

Kurs podatkowej książki przychodów i rozchodów przygotowuje Państwa do podstawowego zaznajomienia się z zasadami prowadzenia i rozliczania księgi przychodów i rozchodów. Jest skonstruowany tak, aby w jego trakcie można było posiąść wiedzę praktyczną oraz teoretyczną. Warsztaty praktyczne realizowane są w salach komputerowych w których kursanci pracują na indywidualnych stanowiskach komputerowych.

 

  Harmonogram kursu:
 • Podstawy prawne dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych
 • Przychody i koszty w kontekście ustawy o VAT
 • Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
 • Inne ewidencje obowiązkowe
 • Zasady rozliczeń z ZUS
 • Deklaracje podatkowe.

 

Podatek VAT od podstaw

 

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zagadnienia dotyczące podatku VAT.

 

 • Źródła prawa w zakresie podatku od towarów i usług
 • Omówienie ogólnej zasady działania podatku od wartości dodane
 • Funkcjonowanie podatku od towarów i usług w UE w zakresie obrotu towarowego - podstawowe zasady.
 • Przedmiot opodatkowania wg ustawy o VAT
 • Szczegółowe uregulowania w zakresie odliczania podatku naliczonego.
 • Opodatkowanie usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
 • Zasady dokumentowania operacji dla potrzeb podatku VAT
 • Obowiązki formalno - prawne podatników VAT: w zakresie rejestracji, prowadzenia ewidencji, rozliczeń z organem podatkowym.
 • Rozwiązanie przykładu i wypełnienie deklaracji podatku VAT w oparciu o w/w przykład liczbowy.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

 

Celem szkolenia jest kompleksowe przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności w zakresie mechanizmów działania podatku CIT i PIT oraz ich prawidłowego rozliczania. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej przez praktyków zajmujących się podatkami na co dzień.

 

  Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą
 • Działalność wykonywana osobiście jako źródło przychodów
 • Przychody z innych źródeł jako odrębne źródło przychodów
 • Kapitały pieniężne
 • Najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze jako odrębne źródło przychodów
 • Zbycie nieruchomości jako źródło przychodów
 • Wspólne rozliczenie podatku
 • Prawa majątkowe jako źródło przychodów
 • Pozarolnicza działalność gospodarcza jako odrębne źródło przychodów
 • Koszty uzyskania przychodów
 • Zbycie rzeczy ruchomych źródłem przychodów
 • Stosunek pracy i zrównane z nim jako odrębne źródło przychodów
 • Zaliczki na podatek PIT
 • Zeznania roczne
 • Zwolnienia w podatku PIT
  • Podatek dochodowy od osób prawnych
  • Zagadnienia ogólne.
  • Przychody
   • Koszty uzyskania przychodów:
   • Szczególne zasady rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów podatkowych
   • Amortyzacja
   • Wierzytelności
   • Różnice kursowe
   • Podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych
   • Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne
   • Podmioty powiązane
   • Reklama i reprezentacja
   • Samochód w działalności gospodarczej.

 

Obsługa programu Płatnik wraz z elektronicznym przekazem

 

Szkolenie z obsługi programu Płatnik przygotowuje Państwa do pracy usprawniającej codzienne czynności w działach kadr i płac.Jest skonstruowany tak, aby w jego trakcie można było posiąść wiedzę głównie praktyczną wraz z umiejętnością zastosowania jej w codziennej pracy. Warsztaty praktyczne realizowane są w pracowniach komputerowych, każdy kursant pracuje przy indywidualnym stanowisku.

 

 • Najważniejsze pojęcia kadrowo – płacowe
 • Tworzenie kartotek ubezpieczonych w rejestrze ubezpieczonych
 • Tworzenie dokumentów ubezpieczeniowych
 • Tworzenie zestawu dokumentów
 • Wysłanie zestawu do ZUS (wydruk dokumentów lub wysyłka elektroniczna)
 • Zasady korygowania dokumentów
 • Wykonywanie innych funkcji w programie, tj. archiwizacja danych.

 

W razie pytań dotyczących szkoleń zapraszamy do kontaktu z Biurem Rachunkowym DaKaDor od poniedziałku do piątku między 8:00 a 16:00.

 

 

zobacz nasze szkolenia

 

Blank

 

 

•••

2016 © DaKaDor Biuro Usług Administracyjno-Księgowych Dorota Burchard

Blank

Projekt: Bluepaya

Blank
Blank
Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank
Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank
Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank
Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank
Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank